ZARZĄD STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH

dr hab. Hubert Kowalski, prezes (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego), hubert.kowalski@adm.uw.edu.pl

dr Magdalena Grassmann, vice prezes (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – magdalena.grassmann@umb.edu.pl

dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – vice prezes, muzeum@gumed.edu.pl

mgr Joanna Ślaga (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – sekretarz, joanna.slaga@uj.edu.pl

mgr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – skarbnik, marta.piszczatowska@umb.edu.pl
 
KOMISJA REWIZYJNA:

dr Andrzej Ulmer (Muzeum Politechniki Warszawskiej) – przewodniczący, mpw@muzeumpw.com.pl

mgr Katarzyna Mazur-Kulesza (Muzeum Uniwersytetu Opolskiego) – członek, kasiam@uni.opole.pl

dr Marek Stępisiewicz (Muzeum Geologiczne im. Stanisława Thugutta, przy Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego) – członek, marek.stepisiewicz@uw.edu.pl

Dodaj komentarz