[singlepic id=709 w=310 h=240 float=left]

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej, Muzeum PW zaprasza do zwiedzania wystawy poświęconej historii naszej Uczelni. Na 15 planszach prezentowane są fotografie i dokumenty ilustrujące historię Politechniki Warszawskiej od Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego do czasu odbudowy Uczelni po II wojnie światowej. Wystawa jest pomyślana w porządku chronologicznym. Na prezentowanych planszach można zobaczyć m.in. pamiątki po Kajetanie Garbińskim, Stanisławie Staszicu. Został uwzględniony także okres Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II. Z tego okresu zobaczymy m.in. fotografie architektów Instytutu, mundur studenta. Zaakcentowano również wydarzenia z 1915 r., kiedy to otwarto Politechnikę Warszawską z polskim językiem wykładowym. Na planszach przedstawiono dokumenty po zasłużonych profesorach PW – Januszu Groszkowskim i Tadeuszu Urbańskim. Ukazano także dramatyczne wydarzenia z okresu okupacji, Powstania Warszawskiego, prace nad odbudową Uczelni w 1945 r. i inaugurację roku akademickiego 1945/46. Przewodnim motywem przejawiającym się na większości plansz są pocztówki z wizerunkiem Gmachu Głównego pochodzące ze zbiorów Prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.
 
Wystawa będzie prezentowana w krużgankach I piętra Gmachu Głównego w dniach od 17 do 30 listopada br. Później będzie można ją oglądać w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym.

Dodaj komentarz