[singlepic id=108 w=240 h=200 float=left]Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jerzy Miziołek oraz dyrektor Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce Bojan Baketa zapraszają na otwarcie wystawy „Śladami Cyryla i Metodego – od Moraw do Chorwacji”. Wernisaż wystawy odbędzie się gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 20 czerwca 2013 roku o godzinie 14.00.

 

Patronat honorowy Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Ivan Del Vechio

Rozpoczęta 1150 lat temu misja Cyryla i Metodego na Morawach oraz stworzony na jej potrzeby alfabet – głagolica i liturgia upowszechniły się wśród Słowian. Na początku IX wieku chrześcijaństwo przyjęły zamieszkujące wybrzeże adriatyckie plemiona Chorwatów, wchodząc tym samym w krąg cywilizacji europejskiej. Decydujące znaczenie dla kształtowania młodego państwa i jego rozwoju kulturowego miało oddziaływanie Bizancjum i łacińskiego Zachodu. Wpływy te znalazły odbicie w dwóch funkcjonujących obrządkach liturgicznych – łacińskim i starocerkiewno-słowiańskim. Głagolica oraz obrządek słowiański, będące świadectwem dzieła Cyryla i Metodego, stały się wyrazem tożsamości narodowej Chorwatów i przetrwały w tamtejszym Kościele rzymskokatolickim do czasów współczesnych. Rocznica jubileuszu misji Cyryla i Metodego i wejście Chorwacji do Wspólnoty Europejskiej jest okazją do przypomnienia dziedzictwa świętych braci, które przetrwało w Chorwacji i Czechach, ale także w Polsce.

Dodaj komentarz