Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel. 42 635 45 93
muzgeol@geo.uni.lodz.pl

www.muzeum.geo.uni.lodz.pl

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
poniedziałek – piątek: 9.00–15.00

kierownik: dr Marcin Krystek

Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Muzeum Geologiczne zostało powołane decyzją Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z 1 marca 2000 roku. Powstanie Muzeum związane było z wielką pasją kolekcjonerską oraz uporem organizacyjnym dr. Jana Ziomka, który pełnił funkcję kierownika jednostki do 30 września 2012 roku i pracował w niej do końca życia (12.11.2014). Dnia 12 maja 2015 roku Muzeum Geologicznemu zostaje nadane Jego imię. Powstałe Muzeum Geologiczne otrzymało nową siedzibę w zaadaptowanych na ten cel budynkach pofabrycznych położonych przy ul. Kopcińskiego 31. Zbiory, które znalazły się w jego posiadaniu, pochodziły z niewielkiego, funkcjonującego w okresie od maja 1999 roku do lutego 2000 roku, w obrębie Katedry Geologii, Geosynoptyki i Zrównoważonego Rozwoju –  Muzeum Ziemi, w którym dr Jan Ziomek pełnił funkcję kustosza. Część ówczesnych zbiorów Muzeum Geologicznego to okazy pozyskane w trakcie prac naukowych prowadzonych przez dawnych pracowników UŁ związanych z chemią i mineralogią (prof. dr hab. Jan Wojciechowski, dr Halina Budzyńska) oraz paleontologią (dr Halina Hurcewicz). Przez kilka lat zbiory Muzeum znacznie się powiększyły, głównie dzięki licznym darczyńcom indywidualnym i firmom, zakupom oraz działalności naukowej pracowników Wydziału. Okazy znajdujące się w Muzeum prezentowane są na dwóch kondygnacjach o łącznej powierzchni 660 m2. Na górnej kondygnacji znajdują się ekspozycje: minerałów uporządkowanych według systematyki; minerałów pochodzących z ważniejszych Polskich stanowisk mineralogicznych oraz Francji, Rumunii, Czech i Słowacji; agatów; meteorytów i tektytów; kryształów syntetycznych. Na dolnej kondygnacji prezentowane są: skały ozdobne wykorzystywane w architekturze; skały narzutowe oraz paleozoiczne skamieniałości w nich występujące; elementy geologii regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem Centralnej Polski; skamieniałości charakterystyczne dla poszczególnych epok geologicznych. Łącznie na ekspozycjach znajduje się ok. 4000 okazów, dodatkowo ok. 2000 okazów zgromadzonych jest w magazynie. Obecnie prowadzone są prace inwentaryzacyjne, których celem jest stworzenie pełnej cyfrowej dokumentacji zbiorów. W strukturze Wydziału Nauk Geograficznych UŁ jednostka podlega bezpośrednio Dziekanowi Wydziału. Muzeum najczęściej odwiedzają grupy szkolne korzystające poza zwiedzaniem ekspozycji z oferty tematycznych prelekcji. Dodatkowo realizowane są tu zajęcia dydaktyczne dla studentów różnych kierunków Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej.

dr Marcin Krystek