Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. 12 617 23 65, 887 706 660
muzeumgeologiczne@agh.edu.pl

www.muzeum.geol.agh.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – niedziela: 8.00–18.00
Ekspozycja ogólnodostępna w korytarzach Gmachu Głównego AGH.
Ekspozycja specjalna minerałów i skamieniałości dostępna dla grup, po wcześniejszej rezerwacji terminu.

kierownik: mgr Piotr Olejniczak
pracownicy: mgr inż. Remigiusz Molenda, Wojciech Bólad, Andrzej Górny

Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
W 1965 roku, za kadencji dziekańskiej prof. dr hab. Kamili Skoczylas-Ciszewskiej, powołano Komisję do spraw Budowy Muzeum Geologicznego pod przewodnictwem prof. dr. inż. Józefa Poborskiego. Jubileusz 50-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej uświetniło uroczyste otwarcie w dniu 20 maja 1969 roku nowo przygotowanej wystawy. W Księdze Pamiątkowej Muzeum Geologicznego wpisu dokonał własnoręcznie prof. Walery Goetel, a podpisy złożyli m.in. Kiejstut Żemaitis JM Rektor AGH, Marian Kamieński, Zbigniew Fajklewicz, Roman Ney, Marian Banaś, Teresa Śmigielska, Czesław Peszat, Jerzy Chrząstowski, Zdzisław Śmietański, Zbigniew Wilk, Ewa Łuczkowska, Włodzimierz Parachoniak, Janusz Horzemski. Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH brało czynny udział w realizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski (efekty prac dostępne są na portalu www.muzea.malopolska.pl), zorganizowało kilkadziesiąt wystaw czasowych w kraju i za granicą, tradycyjnie uczestniczy w Nocy Muzeów w Krakowie i w Dniach Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich. Muzeum bierze udział w pracach Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich.
Środki finansowe uzyskane z organizacji Wystaw i Giełd Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich pozwoliły na zakup około 1500 okazów mineralogicznych i paleontologicznych oraz wymianę znaczącej części gablot w Gmachu Głównym AGH. Dziś Muzeum posiada około 200 gablot ekspozycyjnych, co daje w przybliżeniu 1100 m2 powierzchni ekspozycyjnej; w zbiorach znajduje się blisko 4000 okazów. Pod koniec 2019 roku muzeum wzbogaciło się o nową wystawę stałą pt. Zjawiska krasowe. Dotychczasowi kierownicy Muzeum Geologicznego WGGiOŚ AGH to dr Janusz Horzemski (1969–1983), inż. Wacław Potoczek (1983–1985), inż. Michał Olszewski (1985–1995), mgr inż. Remigiusz Molenda (1995-2019), a obecnie mgr Piotr Olejniczak (od 2019 roku).