Muzeum wirtualne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
​tel. 22 564 60 00
e-mail: informacja@sgh.waw.pl

http://www.sgh.waw.pl/

Muzeum wirtualne
http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/Strony/default.aspx

opiekun muzeum: dr Barbara Trzcińska

Muzeum wirtualne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce, to muzeum wirtualne, które można zwiedzać w każdej chwili z niemalże każdego miejsca na świecie. Początki dziejów uczelni sięgają 1906 roku, kiedy to August Zieliński założył Prywatne Kursy Handlowe Męskie. Kilkakrotnie zmieniała się nazwa uczelni, ale zawsze kształciła ona i nadal kształci wybitnych ekonomistów, dyplomatów, polityków. Muzeum zapoznaje z dziejami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i historią kampusu, którego twórcą był architekt Jan Witkiewicz-Koszczyc. Wirtualnie można zwiedzić trzy najpiękniejsze, historyczne gmachy kampusu – Budynek A, zwany wcześniej Pawilonem Zakładów Doświadczalnych, zbudowany w latach 1925–1926, Budynek Biblioteki, zbudowany w latach 1928–1930, i Gmach Główny, zbudowany na początku lat 50. XX wieku. Niezwykle ciekawe są zapiski z okresu budowy najważniejszych gmachów uczelni opracowane przez Witkiewicza-Koszczyca oraz projekty gmachów i artykuły ukazujące dzieje budowy kampusu. O wartości budynków uczelni dla kultury narodowej świadczy wpis kampusu SGH do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, dokonany w 2008 roku. Część historyczna muzeum obejmuje 18 podstron, które zawierają bogaty zbiór dokumentów związanych z założeniem uczelni, historyczne nazwy uczelni, kalendarium, archiwalne składy osobowe z tematyką wykładów, księgę pierwszych doktorów i doktorów habilitowanych. Zaprezentowano tu poczet rektorów, władze Szkoły od początku jej istnienia, sztandary, insygnia, sylwetki profesorów oraz doktorów honoris causa SGH. Muzeum ukazuje najważniejsze uroczystości akademickie tworzące historię dzisiejszej SGH – inauguracje, zjazdy absolwentów, jubileuszowe uroczystości 90-lecia, 100-lecia i 110-lecia uczelni oraz wydarzenia z życia społeczności akademickiej. Przybliża też sylwetki absolwentów Szkoły, którzy odegrali ważną rolę w życiu gospodarczym, politycznym, a także tworzyli życie kulturalne naszego kraju. Przypomina wizyty wybitnych gości, którzy odwiedzili Szkołę – wśród nich byli prezydenci krajów, premierzy rządów, twórcy firm globalnych. W wirtualnym muzeum znajdują się wspomnienia o wybitnych pracownikach, którzy dzięki swojej wieloletniej pracy mieli wpływ na dzisiejszą, bardzo wysoką pozycję SGH zarówno wśród polskich, jak i światowych uczelni ekonomicznych.

Fot. Maciej Górski