Zapraszamy do wysłuchania podcastu o wrocławskich muzeach uczelnianych. Rozmowa Jacka Stefaniaka z dr Urszulą Bończuk-Dawidziuk (Muzeum Uniwersytet Wrocławski) oraz Joanną Białek

(Muzeum Geologiczne im. H. Teisseyre UWr). Zapraszamy do wysłuchania!

#kultura: Muzea uczelniane i ich dziedzictwa akademickie