W grudniu 2020 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych wydało katalog „TREASURE HOUSES OF POLISH ACADEMIC HERITAGE”.

Katalog był częścią projektu „Treasures of the Polish University Heritage” w ramach którego powstała również anglojęzyczna strona The Association of University Museums
Katalog oprócz wersji papierowej dostępny jest bezpłatnie na stronie –  Treasures Houses of Polish University Heritage

Fragment ze Wstępu 

Katalog “Treasures Houses of Polish University Heritage” jest pierwszą prezentacją w języku angielskim polskiego dziedzictwa akademickiego. Jego celem jest wzmacnianie tożsamości polskich muzeów i kolekcji uczelnianych oraz zaprezentowanie najcenniejszych obiektów ze 106 jednostek muzealnych polskich uczelni wyższych. Muzea i kolekcje zaprezentowane w katalogu ukazały najważniejsze obiekty o różnym charakterze, pochodzeniu i wieku. Ich wspólnym mianownikiem jest związek z uczelnią oraz szeroko pojmowaną historią nauki. Ochrona i promocja różnorodności zabytków kultury i natury, pozostaje jednym z głównych wyzwań XXI wieku. W tym zakresie muzea uczelniane i ich zbiory odgrywają podstawową rolę. Ponadto muzea – jako centra transmisji kulturowej, dialogu międzykulturowego, uczenia się, dyskusji i szkoleń – odgrywają również istotną rolę w edukacji, integracji społeczeństwa i zrównoważonym rozwoju. Jednostki uczelniane posiadają ogromny potencjał oddziaływania na społeczeństwo, uświadamiają mu wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oraz jego odpowiedzialności za ich ochronę. Muzea i kolekcje uczelniane funkcjonują bowiem w przestrzeni zawierającej się między światem akademickim, muzealnym a społeczeństwem. Te elementy determinują funkcjonowanie muzeów uczelnianych.

Przygotowanie katalogu o polskim dziedzictwie akademickim i polskiej historii nauki w języku angielskim stanowi odpowiedź na ogromne zainteresowanie katalogiem polskojęzycznym oraz rosnące zainteresowanie uczelniami polskimi i ich dorobkiem – także u odbiorców zagranicznych. Katalog jest doskonałym sposobem promocji dziedzictwa akademickiego oraz polskiej historii nauki.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W 2021 roku katalog „Treasure Houses of Polish Academic Heritage” zajął II miejsce w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne” w XV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.
GRATULUJEMY wszystkim muzeom i jednostkom, które przyczyniły się do powstania katalogu!!!