MUZEA UCZELNIANE DLA NIEPODLEGŁEJ
Projekt „Muzea Uczelniane dla Niepodległej” przedstawia udział uniwersytetów, politechnik i akademii w budowaniu polskiej państwowości w okresie międzywojennym. Swoje jubileusze w 2019 roku obchodzą m.in. Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy dawny Uniwersytet Poznański,

dziś reprezentowany przez cztery uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Uczelniane rocznice były przyczynkiem do przygotowania projektu „Muzea uczelniane dla Niepodległej”. W związku z jubileuszami Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych zorganizowało w dniach 23-25 października 2019 roku w Gdańsku wystawę oraz warsztaty prezentujące dziedzictwo akademickie polskich uczelni. Przedsięwzięcie miało na celu uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych pt.: „Muzea uczelniane dla Niepodległej” składał się z 3 elementów: warsztatów, wystawy oraz katalogu. Otwarcie wystawy „Muzea uczelniane dla Niepodległej” odbyło się 23 października 2019 roku w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Warsztaty odbyły się w dniach 24-25 października 2019 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Dodaj komentarz