MUZEA UCZELNIANE DLA NIEPODLEGŁEJ
Projekt “Muzea Uczelniane dla Niepodległej” przedstawia udział uniwersytetów, politechnik i akademii w budowaniu polskiej państwowości w okresie międzywojennym. Swoje jubileusze w 2019 roku obchodzą m.in. Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy dawny Uniwersytet Poznański,

dziś reprezentowany przez cztery uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Uczelniane rocznice były przyczynkiem do przygotowania projektu „Muzea uczelniane dla Niepodległej”. W związku z jubileuszami Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych zorganizowało w dniach 23-25 października 2019 roku w Gdańsku wystawę oraz warsztaty prezentujące dziedzictwo akademickie polskich uczelni. Przedsięwzięcie miało na celu uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych pt.: „Muzea uczelniane dla Niepodległej” składał się z 3 elementów: warsztatów, wystawy oraz katalogu. Otwarcie wystawy „Muzea uczelniane dla Niepodległej” odbyło się 23 października 2019 roku w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Warsztaty odbyły się w dniach 24-25 października 2019 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Dodaj komentarz

MUZEA UCZELNIANE DLA NIEPODLEGŁEJ

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych uświadamia społeczeństwu znaczenie dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Skupione w nim muzea i kolekcje uczelniane eksponują obiekty o różnym charakterze, pochodzeniu i wieku. W 2019 roku do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych należą lub współpracują z nim przedstawiciele 100 jednostek z całej Polski. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych wspiera wszystkie uczelnie, które są organizatorami muzeów, opiekują się zbiorami uczelnianymi i promują swoje dziedzictwo akademickie. Wiele spośród tych szkół wyższych w latach 2018-2022 obchodzi stulecie istnienia, co jest okazją do przypomnienia o udziale uniwersytetów, politechnik i akademii w budowaniu polskiej państwowości w okresie międzywojennym. Swoje jubileusze w 2019 roku obchodzą m.in. Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy dawny Uniwersytet Poznański, dziś reprezentowany przez cztery uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Uczelniane rocznice były przyczynkiem do przygotowania wystawy „Muzea uczelniane dla Niepodległej”. W związku z jubileuszami Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych organizuje w dniach 23-25 października 2019 roku w Gdańsku wystawę oraz warsztaty prezentującą dziedzictwo akademickie polskich uczelni. Przedsięwzięcie ma na celu uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Projekt przygotowany przez SMU pt.: „Muzea uczelniane dla Niepodległej” będzie składać się z 3 elementów: warsztatów, wystawy oraz katalogu. Otwarcie wystawy „Muzea uczelniane dla Niepodległej” odbędzie się 23 października 2019 roku w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Warsztaty odbywać się będą w dniach 24-25 października 2019 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

*******

Biuro Programu „Niepodległa” 17 maja 2019 roku ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych otrzymało dofinansowanie na projekt: „MUZEA UCZELNIANE DLA NIEPODLEGŁEJ”. Kwota dofinansowania 84 000.
W sumie złożono 2079 wniosków. Samorządowe instytucje kultury złożyły ich 967, a NGO – 1112. Dofinansowanie otrzymało 140 wnioskodawców – 46 samorządowych i 94 NGO. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów wyniosła 8 milionów złotych. Poszczególne projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości od 10 tysięcy zł do 100 tysięcy złotych.