[singlepic id=278 w=280 h=240 float=left]

„Muzeum na kółkach” jest ogólnopolskim projektem ukazującym w nowatorski i interaktywny sposób historię i dziedzictwo kulturowe Żydów zamieszkujących ziemie polskie. Celem projektu jest szerzenie wiedzy o niemal 1000-letnim współistnieniu kultur polskiej i żydowskiej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących dialogu polsko-żydowskiego i ochrony dziedzictwa żydowskiego.

 

Program

 

W 2014 roku, od czerwca do października mobilna wystawa edukacyjna odwiedzi 20 miejscowości rozsianych po całej Polsce. W województwie podlaskim w dniach 27-29 września Muzeum zatrzyma się w Supraślu. Wybór tego miasta nie był przypadkowy. Istniejąca tam od końca XVIII wieku kultura żydowska jest bardzo mało znana i słabo odkryta w porównaniu do innych miejscowości jak np. Tykocin. Wiosną, w wyniku konkursu ogłoszonego przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie wybrani zostali koordynatorzy lokalni tegoż przedsięwzięcia: Magdalena Grassmann (kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB) oraz Adam Jakuć (dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu).

 

W ramach projektu mobilny pawilon wystawowy prezentować będzie dzieje Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Supraśla. Zaprezentowana zostanie również wystawa planszowa, przybliżająca losy Żydów w okresie międzywojennym oraz model sztetla –żydowskiego miasteczka, który ułatwi zrozumienie roli najważniejszych żydowskich instytucji. Wystawie towarzyszyć będą warsztaty, projekcje filmów, spotkania, koncerty itp.

 

Przedsięwzięcie finansowane jest w głównej mierze z funduszy norweskich i EOG – Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

 

Koordynatorzy lokalni woj. podlaskie:

 

Dr Magdalena Grassmann

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Tel. /85/ 748 54 67, 748 54 05

e-mail: muzeum@umb.edu.pl

www.umb.edu.pl

 

Adam Jakuć

Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

085 7183-510

16-030 Supraśl

ul. Cieliczańska 1

Dodaj komentarz