Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Bibliotheca Nostra” Śląski Kwartalnik Naukowy, 2019, nr 2(56), gdzie można przeczytać artykuł o Muzeum Techniki Politechniki Śląskiej

autorstwa dr Krzysztofa Zioło. Artykuł dostępny jest na stronie: https://bit.ly/2u9KydX

Dodaj komentarz