OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH

“INKLUZYWNE UCZELNIE.

KOLEKCJE JAKO NARZĘDZIE DO BUDOWANIA RELACJI

ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ.”

BYDGOSZCZ 25-27.10 2023

 

W dniach 25-27 października w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych “Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną”.
Słowo wstępne do zebranych uczestników wygłosił prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. WSG dr Marek Chamot , Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki, dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.
Konferencja rozpoczęła się wykładem wprowadzającym dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., który wygłosił referat pt. „Uczelniane obiekty muzealne jako narzędzia przyszłości edukacyjnej”. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia było jednocześnie apelem o wykorzystywanie obiektów muzealnych w dydaktyce szkół wyższych w Polsce.
Podczas konferencji uroczyście otwarto również wystawę „Co nam zostało z tamtych lat? Kultura studencka w Bydgoszczy i Toruniu w latach 60.,70. i 80. XX w.” przygotowaną przez Muzeum i Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Konferencja zakładała upowszechnianie nauki i dziedzictwa akademickiego, a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań nad dziejami polskiej nauki, jej wybitnymi twórcami oraz tradycjami akademickimi.  Na konferencji poruszono tematykę relacji szkół wyższych z najbliższym otoczeniem w rozumieniu społeczności lokalnej, ale także infrastruktury miasta i regionu, założeń architektonicznych  i administracyjnych oraz relacji, które w tym obszarze zachodzą. Drugim tematem obrad była szeroko pojmowana kultura studencka oraz jej potencjał w działaniach związanych z zachowaniem i upowszechnianiem wiedzy o szkolnictwie wyższym i jego społeczności.

W konferencji wzięło udział 120 osób z 19 miast i 64 jednostek działających na wyższych uczelniach w Polsce. Podczas konferencji wygłoszono 30 referatów, 15 komunikatów, zaprezentowano 12 posterów

Na konferencji poruszono wiele ważnych i problematycznych  tematów. Stawiano odważne pytania o przyszłość dziedzictwa akademickiego.

Pierwszego dnia odbył się panel: „Uczelnie, ich muzea i kolekcje w relacji z otoczeniem społecznym i administracyjnym miasta i regionu”, który poruszał problematykę współpracy uczelni wyższej z miastem. Wygłoszone referaty dotyczyły, m.in. roli uczelni w ochronie dziedzictwa kulturowego miasta, muzeum uczelnianego jako promotora odkrywania historii miasta, postrzegania muzeum uczelnianego w świadomości społecznej miasta, dziedzictwa instytucji nauki, promocji dziedzictwa akademickiego jako wyzwania w erze pocovidowej i wojennej (case Uniwersytetu Narodowego “Politechnika Lwowska”). Ponadto poruszono tematy międzynarodowej współpracy muzeów uczelnianych, relacji uczelni z miastem w latach okupacji na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz relacji uczelni i miasta poprzez zbiory fotograficzne na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiano jak wykorzystać potencjał muzeów uczelnianych w przestrzeni miejskiej. Wygłoszono również referaty o edukacji ekologicznej, potencjale jednostek akademickich jako centrów kultury i edukacji przyrodniczej. W tej części odbyły się również krótkie komunikaty, omówiono m.in. relacje uczelni i muzeum i ich projekty dla społeczności lokalnej, zaprezentowano osiągnięcia kół naukowych Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „The Experience of Academic Heritage”, która odbyła się we Wrocławiu w  dniach 4-7.07.2023. Ponadto przedstawiono założenia nagrody im. Feliksa Jasieńskiego i możliwości udziału w nim muzeów uczelnianych. Panel ten prowadziły: mgr Joanna Ślaga, dr Natalia Bahlawan, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Aleksandra S. Jankowska, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pierwszy dzień konferencji zakończył koncert piosenek lat. 60. i 70. w wykonaniu studentów Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Drugiego dnia odbył się panel pt. „Kultura studencka jako element dziedzictwa akademickiego”. Prowadzili go: mgr Marta Szaszkiewicz, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Michał Szanduła, Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
Wygłoszono referaty dotyczące kultury studenckiej w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy, Katowicach oraz Białymstoku. Następnie odbyła się prezentacja nowych jednostek, które w ciągu roku rozpoczęły współpracę ze Stowarzyszeniem – Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim, Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławia, Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Herbarium Slupensis, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański , Biblioteka Główna, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Galeria Sztuki Odlewniczej im. prof. Wacława Sakwy, Politechnika Częstochowska, Strefa Pamięci Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Działalność Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Apteka “Pod Łabędziem” jako Oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Prezentację prowadziła dr Marta Piszczatowska, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
W tym dniu odbyło się również zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, Barki „Lemara” oraz Spichrzy nad Brdą oraz Muzeum Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Pierwszego oraz drugiego dnia obrady odbywały się w Bibliotece Uniwersyteckiej UKW, trzeciego dnia w Szkole Wyższej Gospodarki w Bydgoszczy.

Trzeci dzień obrad rozpoczęty został sesją posterową prowadzoną przez dr Magdalenę Muskałę z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W tym dniu odbyły się również obrady grup roboczych oraz podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

Organizator: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Współorganizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

 

Honorowe patronaty:

JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

JM Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

JM Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Projekt „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II.