Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na spotkanie

z dr hab. Markiem Białokurem, prof. UO, historykiem, badaczem historii Europy Środkowo-Wschodniej XX w., który wygłosi wykład na temat “W centrum uwagi. Polska i Polacy wobec Górnego Śląska w 1921 roku”.

Prelekcja odbędzie się 6 września (poniedziałek) 2021 r. o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

dr hab., prof. UO Marek Białokur – profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel Historii oraz Historii i Społeczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu. Zainteresowania naukowe: biografistyka, historia polskiej myśli politycznej XX wieku, dydaktyka historii, historia i symbolika KL Auschwitz-Birkenau. Autor książek: Myśl społeczno-polityczna Joachima Bartoszewicza (Toruń 2005), Spoglądając na Południe. Szkice z historii stosunków polsko-czeskich w XX wieku w historiografii i myśli politycznej obozu narodowego (Opole-Bielsko-Biała 2013), Poniatowski i inni. Studia o polskiej polityce, dydaktyce i edukacji historycznej XIX i XX wieku , t. I-II (Opole-Bielsko-Biała  2013-2014, wyd. II 2016), Gabriel Narutowicz. Biografia (Opole 2016). Współautor prac zwartych Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny  13 XII 1981 – 22 VII 1983. Świadomość-Edukacja-Kultura (Toruń 2012) oraz Polski rok 1918 w edukacji historycznej i literaturze dokumentu osobistego (Opole 2018); Polski rok 1919 w edukacji historycznej i literaturze dokumentu osobistego (Opole 2019). Redaktor lub współredaktor dwudziestu-jeden książek oraz ponad trzystu osiemdziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych, recenzji i konspektów zajęć edukacyjnych. Członek Komisji Dydaktyki Historii Polskiej Akademii Nauk. Członek Sądu Koleżeńskiego Drugiej Instancji Polskiego Towarzystwa Historycznego – kadencja 2018-2021. Przewodniczący Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu; Członek Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Świętochłowicach oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Opolu.
Członkostwo w radach naukowych: Rady Naukowo-Programowej Archiwum Państwowego w Opolu, Rady Naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu (kadencja 2020-2024), Rady Programowej Izby pamięci Solidarności w Opolu, Redakcji „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie” oraz „Annales Collegii Nobilium Opolienses”. Rad Naukowych czasopism – „Historia i Polityka”. Półrocznika poświęconego myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym” wydawanego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; “Polonia Maior Orientalis” Studia z Dziejów Wielkopolski Wschodniej rocznika wydawanego przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz interdyscyplinarnego czasopisma „Język. Religia. Tożsamość” wydawanego przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Członek Kolegium Redakcyjnego „Polish Biographical Studies” naukowego rocznika wydawanego przez Ośrodek Studiów Biograficznych przy Uniwersytecie Szczecińskim, Kolegium Redakcyjnego rocznika „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo. Czasopisma poświęconego historii w przestrzeni publicznej” wydawanego przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.