Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego, Kierownik Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu zapraszają na otwarcie wystawy

 

Żydzi w Opolu w latach 1945-1968
Wybrane zagadnienia

 

13 marca 2018 r., godz.13.00
Muzeum Śląska Opolskiego
Opole, Mały Rynek 7

 

 

Dodaj komentarz