Muzeum Politechniki Łódzkiej w Łodzi
Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. 42 631 20 76
https://www.p.lodz.pl/pl/muzeum-politechniki-lodzkiej

poniedziałek – piątek: 9.00-14.00
Zwiedzanie muzeum po wcześniejszym uzgodnieniu.
Wstęp bezpłatny
p.o. dyrektor: mgr Małgorzata Wilbik, e-mail: malgorzata.wilbik@p.lodz.pl
opiekun zbiorów: Krystyna Popiel, e-mail: krystyna.popiel@p.lodz.pl

Muzeum Politechniki Łódzkiej powstało w 1985 roku, w roku jubileuszu 40-lecia uczelni. Pomysł utworzenia muzeum zgłosił w początku 1985 roku doc. Marian Mieszkowski, bliski współpracownik twórcy i pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej prof. Bohdana Stefanowskiego. Propozycja powołania muzeum została zaakceptowana przez rektora i senat. Muzeum organizacyjnie związano z Biblioteką Główną PŁ, natomiast opiekę merytoryczną sprawowała nad nim Rada Muzeum. Opracowany przez Radę Muzeum Politechniki Łódzkiej regulamin zatwierdził w dniu 8 listopada 1985 roku prorektor ds. nauki prof. Czesław Strumiłło. W 1992 roku, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia Politechniki Łódzkiej, władze uczelni postanowiły przekształcić Radę Muzeum w Rektorską Komisję Historyczną, a decyzją rektora powołano Pracownię Historyczną Politechniki Łódzkiej. Do jej głównych zadań zaliczono gromadzenie materiałów dotyczących historii uczelni, prowadzenie całokształtu spraw związanych z Muzeum PŁ oraz opracowywanie publikacji dotyczących historii Politechniki Łódzkiej. W październiku 2000 roku Muzeum otrzymało nowe, obszerniejsze pomieszczenia o powierzchni 100 m2 w gmachu Wydziału Mechanicznego, w których mieści się ono do dzisiaj. Przeniesienie Muzeum do nowych, odremontowanych pomieszczeń pozwoliło na jednoczesne zaistnienie ekspozycji stałej prezentującej historię uczelni oraz urządzanie wystaw okolicznościowych. W październiku 2019 roku w związku z 75. rocznicą powstania uczelni rektor PŁ prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak zarządzeniem nr 52/2019 powołał Muzeum Politechniki Łódzkiej (Museum of the Lodz University of Technology) jako jednostkę ogólnouczelnianą podległą rektorowi. W Muzeum gromadzone są dokumenty dotyczące historii Politechniki Łódzkiej i jej jednostek, odznaczenia i wyróżnienia nadane uczelni i jej pracownikom, okolicznościowe medale, publikacje władz uczelni, najstarsze skrypty, niektóre patenty, pamiątki i dokumenty osobiste wybitnych pracowników PŁ, zdjęcia i filmy z uroczystości uczelnianych oraz fotografie władz uczelni, pracowników naukowych, gmachów i laboratoriów, a także liczne pamiątki dotyczące współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej. Muzeum gromadzi również dawne urządzenia, aparaty pomiarowe i obliczeniowe, sprzęty laboratoryjne oraz modele przeznaczone do badań. W 2012 roku dla potrzeb ekspozycji muzealnej odtworzony został fragment studenckiego laboratorium chemicznego. Centralnym elementem prezentacji jest stół laboratoryjny z 1949 roku, wykonany przez Radomską Fabrykę Mebli wg projektu prof. Osmana Achmatowicza, drugiego rektora Politechniki Łódzkiej w latach 1948–1952. Z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej Muzeum przygotowało nową ekspozycję stałą prezentującą najstarsze dokumenty dotyczące historii Politechniki Łódzkiej i jej jednostek, odznaczenia i wyróżnienia nadane Uczelni, najstarsze insygnia rektorskie, pierwsze dokumenty studenckie, skrypty i podręczniki. W Muzeum udostępniana jest również Księga Pamięci Osób Zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej. Jest to dokument „otwarty” powołany do życia w 1987 roku, w którym po zatwierdzeniu przez Senat Politechniki Łódzkiej umieszczane są życiorysy zmarłych pracowników, szczególnie zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej. W Muzeum, obok ekspozycji stałej, organizowane są również różnotematyczne wystawy czasowe.

Małgorzata Wilbik, Krystyna Popiel