Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej
Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. 42 631 20 76
https://www.p.lodz.pl/pl/muzeum-politechniki-lodzkiej

Zwiedzanie muzeum po wcześniejszym uzgodnieniu.
Wstęp bezpłatny
Opiekunowie zbiorów: mgr Małgorzata Wilbik, Krystyna Popiel

Muzeum Politechniki Łódzkiej powstało w 1985 roku, w roku jubileuszu 40-lecia uczelni. Pomysł utworzenia muzeum zgłosił w początku 1985 roku doc. Marian Mieszkowski, bliski współpracownik twórcy i pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej prof. Bohdana Stefanowskiego. Propozycja powołania muzeum została zaakceptowana przez rektora i senat. Muzeum organizacyjnie związano z Biblioteką Główną PŁ, natomiast opiekę merytoryczną sprawowała nad nim Rada Muzeum. Opracowany przez Radę Muzeum Politechniki Łódzkiej regulamin zatwierdził w dniu 8 listopada 1985 roku prorektor ds. nauki prof. Czesław Strumiłło. W 1992 roku, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia Politechniki Łódzkiej, władze uczelni postanowiły przekształcić Radę Muzeum w Rektorską Komisję Historyczną, a decyzją rektora powołano Pracownię Historyczną Politechniki Łódzkiej. Do jej głównych zadań zaliczono gromadzenie materiałów dotyczących historii uczelni, prowadzenie całokształtu spraw związanych z Muzeum PŁ oraz opracowywanie publikacji dotyczących historii Politechniki Łódzkiej. W październiku 2000 roku Muzeum otrzymało nowe, obszerniejsze pomieszczenia o powierzchni 100 m2 w gmachu Wydziału Mechanicznego, w których mieści się ono do dzisiaj. Przeniesienie Muzeum do nowych, odremontowanych pomieszczeń pozwoliło na jednoczesne zaistnienie ekspozycji stałej prezentującej historię uczelni oraz urządzanie wystaw okolicznościowych. W Muzeum prezentowane są dokumenty dotyczące historii Politechniki Łódzkiej i jej jednostek, odznaczenia i wyróżnienia nadane uczelni i jej pracownikom, okolicznościowe medale, publikacje władz uczelni, najstarsze skrypty, niektóre patenty, pamiątki i dokumenty osobiste wybitnych pracowników PŁ, zdjęcia i filmy z uroczystości uczelnianych oraz fotografie władz uczelni, pracowników naukowych, gmachów i laboratoriów, a także liczne pamiątki dotyczące współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej. Obecnie w Muzeum prezentowane są dawne urządzenia, aparaty pomiarowe i obliczeniowe, sprzęty laboratoryjne oraz modele przeznaczone do badań. W 2012 roku dla potrzeb ekspozycji muzealnej odtworzony został fragment studenckiego laboratorium chemicznego. Głównym elementem prezentacji jest stół laboratoryjny z 1949 roku, wykonany przez Radomską Fabrykę Mebli wg projektu prof. Osmana Achmatowicza, rektora Politechniki Łódzkiej w latach 1948–1952. W związku z jubileuszem 70-lecia Politechniki Łódzkiej w Muzeum otwarta została nowa ekspozycja stała prezentująca najstarsze i najciekawsze eksponaty. Wśród nich warto zwrócić uwagę na gronostajową pelerynkę rektora z 1946 roku, berło rektorskie z 1978 roku, pierwsze indeksy, dokumenty studenckie czy czapkę studencką z 1945 roku. W Muzeum prezentowana jest również Księga Pamięci Osób Zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej. Jest to dokument „otwarty” powołany do życia w 1987 roku, w którym umieszczane są życiorysy zmarłych pracowników, szczególnie zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej. W Muzeum, obok ekspozycji stałej, organizowane są również różnotematyczne wystawy czasowe.

mgr Małgorzata Wilbik, Krystyna Popiel