Zapraszamy na wykład dr. Piotra Kułaka „Z życia przepięknej płci. Obraz kobiety w karykaturze dwudziestolecia międzywojennego”. Wykład odbędzie się już w najbliższą środę, 26 kwietnia 2023

roku, godz. 17.00, Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich oraz uniwersyteckie kanał YouTube.

Podczas wykładu podjęte zostaną próby:

  1. spojrzenia na kobiety dwudziestolecia międzywojennego oczami ówczesnych rysowników i redaktorów pism;
  2. wydobycia z krzywego zwierciadła karykatury prawdziwych spostrzeżeń, postaw i stosunku do kobiet w tym okresie.

Przedmiot rozważań dr. Piotra Kułaka stanowią polskie rysunki satyryczne poświęcone kobietom i ich życiu, publikowane w wybranych czasopismach satyryczno-humorystycznych w latach 1918-1939. Celem wykładu jest wskazanie, że satyra rysunkowa jako sztuka zaangażowana, będąca specyficzną forma publicystyki, komentowała także wydarzenia z życia codziennego i, jako medium silnie osadzone w ówczesnych realiach społecznych, tworzyła rodzaj specyficznej kroniki poświęconej zmianom zachodzącym w życiu kobiet.

***

Piotr Kułak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, absolwent Instytut Historii Sztuki UW, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW. Kustosz dyplomowany w Muzeum Karykatury w Warszawie im. Eryka Lipińskiego. Członek ICOM. Autor wystaw, katalogów i artykułów poświęconych rysunkowi satyrycznemu, karykaturze i grafice użytkowej. Redaktor tomu Ciało w karykaturze, karykatura ciała w sztuce oraz autor monografii „Nić porozumienia. Ilustracje w książkach serii „Biblioteka Jednorożca””.

Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW.