MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

„THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE”

UNIVERSEUM, XXIII ANNUAL MEETING 4-7 JULY 2023, WROCŁAW, POLAND

W dniach 4-7 lipca na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych oraz UNIVERSEUM.
Konferencję rozpoczynało wtorkowe spotkanie w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zebranych gości powitała dr Urszula Bończuk-Dawidziuk (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego). Następnie odbyły się powitania ze strony Universeum European Academic Heritage Network – dr Ester Boeles oraz prezesa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych  – dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz. Słowo wstępne a także kilka słów o muzeach uczelnianych na Uniwersytecie Wrocławskim  wygłosiła dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym dniu uczestniczył również prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2016-2020, który wyjątkowo dla zebranych gości zagrał na organach znajdujących się w Oratorium Marianum. Oficjalne rozpoczęcie konferencji odbyło się dnia następnego, tj. 5 lipca 2023 roku w Auli Leopoldina. Rozpoczął je prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie głos zabrali: Ester Boeles, Universum, dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., prezes SMU. Część oficjalną prowadziła dr Urszula Bończuk- Dawidziuk reprezentująca Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład wprowadzający wygłosiła Marta C. Lourenço, (National Museum of Science & Natural History, University of Lisbon, Portugal). Następnie rozpoczęto sesje naukowe. Przez 3 dni konferencji odbyło się siedem sesji naukowych, m.in. By whom and for whom?, Experiencing difficult heritage, Media and methods of interpretation, Strategies for Developing and Managing Museums and Collections. Odbyły się także warsztaty: Digital Initiatives Working Group, Student Engagement Working Group in collaboration with new Early Career Professionals Working Group. Ponadto podczas konferencji odbyła się sesja studencka oraz sesja posterowa. Konferencja zakładała upowszechnianie historii polskiej nauki i dziedzictwa akademickiego, a także zaprezentowanie osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań dotyczących historii polskiej nauki i polskiego dziedzictwa akademickiego na europejskiej arenie muzeów uczelnianych.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli muzeów uczelnianych z 25 krajów: m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Czech, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Holandii, Estonii, Litwy oraz Ukrainy. W konferencji udział wzięli przedstawiciele UMAC ICOM, Universeum, Coimbra oraz polskich uczelni wyższych, reprezentowali oni 112 jednostek uczelnianych. Łącznie w konferencji wzięło udział 185 uczestników z 60 miast.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, zaś na zakończenie trzeciego dnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Universeum. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzania wrocławskich muzeów uczelnianych: Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Farmacji, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Politechniki Wrocławskiej oraz Muzeum Medycyny Sądowej.
Ponadto w dniach 8-9 lipca 2023  w Krakowie odbyło się seminarium „The University’s Cultural Heritage and the City’s Development” towarzyszące konferencji.
Międzynarodowa konferencja „THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE” zgromadziła szerokie grono uczestników z całej Europy. Poruszono wiele ważnych i problematycznych  tematów. Stawiano odważne pytania o przyszłość dziedzictwa akademickiego.

Organizatorzy konferencji: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, UNIVERSEUM, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Współorganizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

Honorowy patronat: JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt „Doświadczenie dziedzictwa akademickiego. Nowe spojrzenie na ochronę i rozwój kolekcji uczelnianych” dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. Program Doskonała Nauka Ministra Edukacji i Nauki.

 

International Conference „THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE” XXIII ANNUAL MEETING

4-7 JULY 2023, WROCŁAW, POLAND.

Conference organizers: Universeum, Association of University Museums, Museum of the University of Wrocław.
Honorary patronage of the Rector of the University of Wrocław.
The event brought together representatives of university museums from: Poland, Germany, France, the UK, Greece, the Czech Republic, Portugal, Italy, Belgium, Denmark, Norway, the Netherlands, Spain, Lithuania, and Ukraine.

The project entitled: ‘Experiencing Academic Heritage. A new look at the preservation and development of university collections’ is co-financed by funds from the state budget: the ‘Excellent Science’ programme of the Ministry of Education and Science.

Read more: THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE