Znamy wyniki XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba”. Publikacja „Muzea uczelniane. Katalog” zgłoszona do konkursu przez Muzeum UW zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii – „Wydawnictwa muzealne”! Bardzo cieszy nas to wyróżnienie, które udowadnia, że nasza działalność jest potrzebna i doceniana. A że pracujemy nad rozszerzoną oraz docelowo tłumaczoną na angielski wersją katalogu, to nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa!

 

 

Podajemy za stroną www.mazovia.pl:

Konkurs jest kierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Od 12 lat nagradzane są w nim wszelkie muzealne inicjatywy: projekty, wydawnictwa i wystawy. Mazowieckie muzea mogą w ten sposób zaprezentować swoje działania, a dodatkowo otrzymać prestiżowe wyróżnienie. O laury w XII edycji ubiegała się rekordowa liczba 94 zdarzeń muzealnych, w tym: 9 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea, 21 wystaw zorganizowanych przez większe muzea, 19 muzealnych projektów otwartych oraz 19 muzealnych projektów edukacyjnych i 26 wydawnictw.

 

Tegoroczni laureaci w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”:

 • I miejsce – wystawa pt. „Dom wieczności Wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;
 • II miejsce – wystawa pt. „Ludowe stradivariusy” – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu;
 • III miejsce ex aequo – wystawa pt. „Od Malewicza do Strzemińskiego” – Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu oraz wystawa pt. „Galeria Wzornictwa Polskiego” – Muzeum Narodowe w Warszawie.

Wyróżnienia:

 • projekt pt. „Modernizacja części wystawy stałej – sekwencji Pawiacki Dzień 1939-1944” – Muzeum Niepodległości w Warszawie;
 • wystawa pt. „O potrzebie Tworzenia Widzeń 1929-2017” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;
 • wystawa pt. „Syrena herbem Twym zwodnicza” – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

Kategoria „Najciekawsze wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea”:

 • I miejsce – wystawa pt. „Nić łącząca przeszłość z teraźniejszością” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;
 • II miejsce – wystawa pt. „Ewangelicy w dawnym Żyrardowie” – Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie;
 • III miejsce – wystawa pt. „NON POSSUMUS” – Muzeum Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie.

Wyróżnienia:

 • wystawa pt. „LOPP – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej” – Muzeum Historyczne w Legionowie;
 • wystawa pt. „Skarby Archeologiczne Zawkrza – 45 lat badań terenowych Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;
 • wystawa pt. „Krzemieniec – Ateny Wołyńskiej. Miasto Juliusza Słowackiego w kolekcji Stanisława Ledóchowskiego” – Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

 

Kategoria „Muzealny projekt edukacyjny”:

 • I miejsce – projekt pt. „Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenach Polski – lekcje muzealne” – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;
 • II miejsce – projekt pt. „Industrialna Fabryka Talentów” – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie;
 • III miejsce – projekt pt. „Stacja Dzieci” – Stacja Muzeum w Warszawie.

Wyróżnienia:

 • projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w muzeum romantyzmu w Opinogórze” – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;
 • projekt pt. „Lekcja edukacyjna Anatomia sportu” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
 • projekt pt. „Zwrotnik Kultury – Akademia Animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku” – Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

 

Kategoria „Muzealny projekt otwarty”:

 • I miejsce – projekt pt. „Pruszkowski Tydzień z Niepodległą” – Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie;
 • II miejsce – projekt pt. „Sztuka Dar Mazowsza” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
 • III miejsce – projekt pt. „Powrót Zabytkowego Parowozu Px 29-1704 i Pociągu Retro” – Stacja Muzeum w Warszawie.

Wyróżnienia:

 • projekt pt. „Festiwal rzemieślnników. Krawcy i skórnicy” – Muzeum Warszawskiej Pragi w Warszawie;
 • projekt pt. „Konserwacja drewnianej tablicy z legionowskiego getta” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

 

Kategoria „Wydawnictwa muzealne”:

 • I miejsce – wydawnictwo pt. „Muzea uczelniane. Katalog”, red. dr hab. Hubert Kowalski, dr n. med. Magdalena Grassmann, dr n. med. Marek Bukowski, mgr Joanna Ślaga, mgr Marta Piszczatowska – Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych;
 • II miejsce ex aequo – wydawnictwo pt. „Album Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, autorzy: Mariola Adamska, Michał Burdziński, Anna Dylicka, Mariusz Andrzej Kaprzak, Barbara Rydzewska, Leonard Sobieraj, Małgorzata Szadkowska, Grażyna Tryka – Muzeum Mazowieckie w Płocku; oraz wydawnictwo pt. „Gdy Europa mówiła po francusku”, autor: Marc Fumaroli – Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;
 • III miejsce ex aequo – wydawnictwo pt. „Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie” – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum; oraz wydawnictwo pt. „Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzej Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony y na Seym roku 1778 podany – reprint wraz ze Wstępem oraz Słownikiem wyrazów i zwrotów staropolskich, prawniczych, łacińskich, nazw geograficznych oraz osób autorstwa Jerzego Piotrowskiego” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

Wyróżnienia:

 • wydawnictwo pt. „Biedermeier” – Muzeum Narodowe w Warszawie;
 • wydawnictwo pt. „Teatr. Refleksy i refleksje. Zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Andrzeja Kruczyńskiego” – Muzeum Historyczne w Legionowie.

Dodaj komentarz