Białostocka rezydencja Branickich w epoce nowożytnej zyskała miano „Polskiego Wersalu”. W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB zaprasza na spacer w przeszłość Pałacu Branickich. Wspólnie odkryjemy najstarsze przestrzenie białostockiej rezydencji, poszukamy śladów dziedzictwa nie tylko rodu Branickich, ale również i Wiesiołowskich, poznamy symbolikę obecną w pałacowych apartamentach i ogrodzie. Na zwiedzających czeka prawdziwa przygoda. Poruszać się będziemy według specjalnie wytyczonych punktów na szlaku prowadzącym od dziedzińca poprzez pałacowe komnaty, odrestaurowane piwnice aż do ogrodu.

Program EDD dla województwa podlaskiego

W niedzielę, 9 września (start spaceru o godzinach: 10.00, 12.00, 13.30, 15.30) zaprezentujemy najnowszą ścieżkę historyczną utworzoną w ramach projektu Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku.

 

Projekt jest realizowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PO RWP), oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego. Celem głównym projektu jest wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku poprzez konserwację zabytkowych rzeźb i malowideł, odrestaurowanie najcenniejszych pomieszczeń oraz udostępnienie dla zwiedzających piwnic Pałacu.

 

 

Organizator:

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

tel. 85 748 54 67; 748 54 05

e-mail: muzeum@umb.edu.pl

Dodaj komentarz