Muzeum Okręgowe w Toruniu rozpoczęło nabór dla uczestników konferencji pt. „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje” w formule Słuchaczek/Słuchaczy.

Podczas konferencji, która odbędzie się w dn. 20-22 kwietnia 2022 roku w toruńskim Ratuszu Staromiejskim, będzie można wysłuchać niemal czterdziestu wystąpień w ramach dwóch głównych grup tematycznych: “narracji” – związanej ze sposobami budowania przez muzea wypowiedzi i opowieści, w szczególności poprzez wystawy czy działania edukacyjne, a także podjęcie dyskursu o roli, formie i zakresie aktywności cyfrowej muzeów; “relacji” – zarówno w stosunku do publiczności muzealnej, jak i do przestrzeni, otoczenia gospodarczego i środowiska, w jakim funkcjonują muzealnicy.
Szczegółowe informacje dot. konferencji wraz z programem i regulaminem dostępne są na stronie internetowej – http://bityl.pl/na2DI.