Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Historii zapraszają na wystawę „Przeszłość Byczyny monetami pisana”
Monety zostały odkryte podczas badań archeologicznych,

przeprowadzonych na terenie cmentarzyska w Byczynie w latach 2009- 2014 przez dr Magdalenę Przysiężną-Pizarską z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Wszystkie zostały poddane konserwacji w Pracowni Konserwatorskiej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Monety z Byczyny stanowią kolekcję zróżnicowaną zarówno pod względem chronologicznym (od XIV do  XIX w.), jak i geograficznym, czyli zostały wybite w różnych krajach. Prawie wszystkie egzemplarze reprezentują nominały najniższe z będących w obiegu w poszczególnych okresach, a więc są to wyłącznie monety drobne i zdawkowe, takie jak denary, halerze, fenigi czy szelągi.
Ekspozycję  można oglądać w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego do 30 kwietnia 2022 roku.