[singlepic id=211 w=260 h=220 float=left]

Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzealników Polskich gościł w dniach 17-18 stycznia 2014 roku w Białymstoku. Rozmawiano o najważniejszych problemach polskiego muzealnictwa, roli stowarzyszenia i przyszłym Zjeździe Muzealników Polskich. Głównym organizatorem spotkania w zaśnieżonym Białymstoku był Podlaski Oddział SMP zaś współorganizatorem Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Powitanie i pierwsze wystąpienia miały miejsce w Auli Wielkiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – dawnym Pałacu Branickich. Prezes SMP – Michał Niezabitowski podkreślał, że muzea są największą częścią przemysłu czasu wolnego. Jego zdaniem przed muzealnikami stoją teraz wielkie zmiany. Przede wszystkim trzeba inaczej prezentować swoją ofertę. Ma być bardziej inspirująca dla uczestników, ma ich wciągać. Z drugiej strony sami muzealnicy muszą się zmienić. Już nie mogą być strażnikami historii, muszą stać się jej promotorami. Najtrudniejsze zadanie to sprawy finansowe, dlatego – jak podkreślono kilka razy – tak ważny jest umiejętny dialog z samorządami. Następne wystąpienie – dr Magdaleny Grassmann z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB – dotyczyło m.in. działalności konsorcjum muzeów uczelnianych w Polsce. Marek Gajewski, prezes Podlaskiego Oddziału SMP przedstawił następnie najważniejsze kierunki działań swego Oddziału. Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Wieczorem obrady muzealników przeniesiono z Pałacu do Puszczy Knyszyńskiej, gdzie podczas kuligu z pochodniami kontynuowano dysputy o przyszłości polskiego muzealnictwa. Następnego dnia zgromadzeni goście zwiedzili białostockie placówki: Muzeum Podlaskie i Galerię Sleńdzińskich oraz Muzeum Ikon w Supraślu. W dwudniowym spotkaniu wzięło udział prawie 100 muzealników z Podlasia, całej Polski, a także z Litwy.

 

[nggallery id=74]

Dodaj komentarz